- ביטחון קהילתי -

צוותי הדרכה

צוותי הדרכה בטחון קהילתי

איך אני פונה נכון לנער כשפרץ גבולות?

איך אני מזהה את הנער/ה  הנמצאים במצב סיכוני?

ואחרי שזיהיתי, אילו שאלות אשאל? מה עליי להגיד?

הנער כבר לא סומך עליי איך אני מחזיר את האמון??

רק צוותי הדרכה הנמצאים בדינמיקה עם נערים ונערות מכירים השאלות הסוגיות והדילמות הללו..

מרכז פסיעות פיתח עבורכם הרצאות והכשרות ליצירת קשר משמעותי עם נעריכם..

הרצאות

סדנאות

צור קשר

- משרד החינוך -

צוותי הדרכה

צוותי הדרכה בטחון קהילתי

איך אני פונה נכון לנער כשפרץ גבולות?

איך אני מזהה את הנער/ה  הנמצאים במצב סיכוני?

ואחרי שזיהיתי, אילו שאלות אשאל? מה עליי להגיד?

הנער כבר לא סומך עליי איך אני מחזיר את האמון??

רק צוותי הדרכה הנמצאים בדינמיקה עם נערים ונערות מכירים השאלות הסוגיות והדילמות הללו..

מרכז פסיעות פיתח עבורכם הרצאות והכשרות ליצירת קשר משמעותי עם נעריכם..

הרצאות

סדנאות

צור קשר

שינוי גודל הפונט
ניגוד